Rancangan Mengajar Tahunan

RANCANGAN TAHUNAN  
PENDIDIKAN SIVIK
DAN
KEWARGANEGARAAN
TAHUN 63 aspek objektif  :-

Objektif Pengetahuan:

i. Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia.
ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga ke arah pembinaan keluarga yang bahagia.
iii. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni.
iv. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia.
v. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin negara.
vi. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

Objektif Kemahiran:

i. Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab.
ii. Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku.
iii. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat.
iv. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.
v. Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama.
vi. Menangani konflik diri, keluarga dan rakan.
vii. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.

Objektif Nilai:

i. Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.
ii. Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga.
iii. Menghormati kaum dan budaya lain.
iv. Menyayangi alam sekitar.
v. Menunjukkan semangat kekitaan.
vi. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.
vii. Menunjukkan perasaan bangga dan cintai akan negara.


*** Berikut merupakan 0bjektif umum PSK dan dalam menulis objektif pencapaian P&P sila rujuk buku teks PSK

*** PROJEK KEWARGANEGARAAN boleh bermula penggal pertama sila rujuk edaran panduan PSKMINGGU
TEMA
UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
CATATAN/
RUJUKAN
PENGGAL PERTAMA
1 – 4
1. SAYANGI DIRI

1. HAK DAN TANGGUNGJAWAB KANAK-KANAK
-          Kehidupan
-          Perlindungan
-          Perkembangan
-          Penyertaan

i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak
ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak
iii. Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak
iv. Menghargai hak dan tanggungjawab kanak-kanak
Teks m.s 1  –  11
Aktiviti 1A, 1B, 1C,
1D, & 1E
5 – 7
2. SAYANGI KELUARGA

2. KELUARGA YANG HARMONI MENGIKUT PERSPEKTIF PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN
- Agama
- Kepercayaan


i. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama
ii. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti  mana tuntutan agama
iii. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama
iv. Menghormati anggota keluarga
Teks m.s 12 – 22
Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, & 2E
8 – 10
3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARA
KAT

3.TANGGUNGJAWAB TERHADAP ALAM SEKITAR
-          Harta benda sekolah
-          Kemudahan awam


i. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat
v. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran
vii. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam
Teks m.s 23  –  32
Aktiviti 3A, 3B, 3C, 3D, & 3E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 14 – 21 MAC 2010 [9 HARI]
11-14
3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARA
KAT
4. PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN PERSEKITARAN
-          Kawasan sekolah
-          Kawasan persekitaran


i. Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat
ii. Menghuraikan carta menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran
iv. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran
viii. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran

Teks m.s 33  –  44
Aktiviti 4A, 4B, 4C, 4D, & 4E
15-18

5. PERANAN AGENSI TEMPATAN
-          Bomba dan penyelamat
-          Majlis Daerah
-          Rukun Tetangga


iii. Menjelaskan peranan agensi tempatan
vi. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan
ix. Menghargai peranan agensi Tempatan
Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
19
ULANGKAJI
20-21
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
CUTI PENGGAL PERTAMA


MINGGU
TEMA
UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
CATATAN/
RUJUKAN
PENGGAL KEDUA
1-4
4. KENALI BUDAYA MALAYSIA

6. KENALI DAN APREASIASI BUDAYA MALAYSIA
-          Agama dan kepercayaan
-          Adat resam
-          Perayaan


i. jelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia
ii. huraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan biudaya Malaysia
iv. bersama dalam masyarakat pelbagai kaum
vii. ormati amalan budaya kaum

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
5-10


7. TANGGUNGJAWAB MENGEKALKAN KEPELBAGAIAN WARISAN BUDAYA MALAYSIA
-          Diri
-          Keluarga
-          Sekolah


iii. atkan diri dalam usaha mengekalkan  kepelbagaian warisan budaya Malaysia
v. Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia
vi. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia
viii. Menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
11-13
5.
 MALAYSIA NEGARAKU

8. PERJUANGAN TOKOH-TOKOH KEBANGGAAN NEGARA
-          Kemerdekaan 1957
-          Pembentukan Malaysia 1963


i. Menghuraikan perjuanagan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
iii. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan.
v. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara.

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
14-16

9. TANGGUNGJAWAB MENGEKALKAN KEMERDEKAAN
-          Semangat Patriotik
-          Perpaduan rakyat
-          Keharmonian dan keselamatan negara


ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara
iv. Mengamalkan tingkah laku patriotik
vi. Berbangga dengan kemerdekaan negara

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
17-19
6. SEDIA HADAPI CABARAN

10. HIDUP SIHAT DANCERGAS
-          Menjauhi gejala sosial
-          Ponteng
-          Vandalisme
-          Buli
-          Gaya hidup sihat


i. Menghuraikan gaya hidup sihat
ii. Menjelaskan kepentingan diri untuk menjauhi gejala social
iii. Membuat keputusan bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif
iv. Mengamalkan budaya hidup sihat
v. Menghargai budaya hidup sihat

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
20
ULANGKAJI
21
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA
CUTI AKHIR TAHUN


Perhatian : Untuk menulis Tajuk Kecil dan Objektif Pencapaian Sila rujuk Buku TEKS PSK


 
RANCANGAN TAHUNAN  
PENDIDIKAN SIVIK
DAN
KEWARGANEGARAAN
TAHUN 5 


3 aspek objektif  :-

Objektif Pengetahuan:

i. Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia.
ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga ke arah pembinaan keluarga yang bahagia.
iii. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni.
iv. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia.
v. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin negara.
vi. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.


Objektif Kemahiran:

i. Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab.
ii. Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku.
iii. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat.
iv. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.
v. Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama.
vi. Menangani konflik diri, keluarga dan rakan.
vii. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.


Objektif Nilai:

i. Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.
ii. Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga.
iii. Menghormati kaum dan budaya lain.
iv. Menyayangi alam sekitar.
v. Menunjukkan semangat kekitaan.
vi. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.
vii. Menunjukkan perasaan bangga dan cintai akan negara.*** Berikut merupakan 0bjektif umum PSK dan dalam menulis objektif pencapaian P&P sila rujuk buku teks PSK

*** Projek Kewarganegaraan boleh bermula penggal pertama sila rujuk edaran panduan PSK


MINGGU
TEMA
UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
CATATAN/
RUJUKAN
PENGGAL PERTAMA
1 – 3
1.
SAYANGI DIRI

1. HIDUP BERDISIPLIN
-          Budi pekerti
-          Adab
-          Peraturan


i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri
iv. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan sekolah
v. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Teks m.s 1  –  9
Aktiviti 1A, 1B, 1C,
1D, & 1E
4 - 6

 2.  MASA AMAT BERHARGA
-          Di rumah
-          Di sekolah


ii. Menghuraikan kepentingan dan pengurusan masa
iii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab
vi. Menghargai masa
Teks m.s 10 – 19
Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, & 2E
7 -  9
2. SAYANGI KELUARGA

3. TANGGUNGJA-
WABKU TERHADAP KELUARGA

i. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas
iii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan yang erat dengan anggota keluarga
iv. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga

Teks m.s 20  –  30
Aktiviti 3A, 3B, 3C, 3D, & 3E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
10 - 12
2. SAYANGI KELUARGA

4. HUBUNGAN KELUARGA KEMBANGAN

ii. Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan
iv. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

Teks m.s 31  –  40
Aktiviti 4A, 4B, 4C, 4D, & 4E
13 - 15
3.
HIDUP BERSAMA  DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT5. KENALI JIRAN TETANGGA
-          Hidup harmoni dengan jiran
-          Mengenali keluarga jiran
-          Memahami cara hidup jiran
-          Menghormati agama dan budaya jiran
-          Menganggap jiran seperti keluarga sendiri


i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat
v. Menghormati jiran tetangga
vi. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat  

Teks m.s 41  –  48
Aktiviti 5A, 5B, 5C, 5D,  & 5E
16-18

6. HIDUP BERMUAFAKAT
-          Gotong royong
-          Rumah terbuka
-          Sukaneka
-          Riadah


ii. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan negara
iii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat
iv. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat
Teks m.s 49  –  55
Aktiviti 6A, 6B, 6C, 6D, &  6E

19
ULANGKAJI
20-21
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
CUTI PENGGAL PERTAMA

MINGGU
TEMA
UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
CATATAN/
RUJUKAN
PENGGAL KEDUA
1-3
4.
KENALI BUDAYA MALAYSIA
7. HARGAI  WARISAN
BUDAYA MALAYSIA
-          Seni tari dan muzik
-          Bahasa dan dialek

i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat
v. Mengapreasiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
vi. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain

Teks m.s 56  – 64
Aktiviti 7A, 7B, 7C, 7D, & 7E
4-5

8. ADAB SOSIAL BUDAYA MALAYSIA
-          Adab berpakaian
-          Adab menziarah

ii. Menjelaskan adab-adab social warisan budaya dan kepentingannya
iii. Mengamalkan adab social warisan budaya
iv. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum
Teks m.s 65  –  76
Aktiviti 8A, 8B, 8C, 8D, & 8E
6-9
5. MALAYSIA NEGARAKU


9.  SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KITA
-          Maksud kerajaan
-          Peranan kerajaan
-          Peranaan rakyat sebagai warganegara


i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab warganegara
iii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
iv. Memberi sumbangan kepada pembangunan negara
vi. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara
Teks m.s 77  –  88
Aktiviti 9A, 9B, 9C, 9D, & 9E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
10-14
5. MALAYSIA NEGARAKU


10. KENALI DAN HORMATI PEMIMPIN NEGARA KITA
-          DYMM Seri Paduka Baginda Ynag Di-Pertuan Agong
-          Sultan/Raja/Yang Dipertuan Besar /Tuan Yang Terutama
-          Perdana Menteri
-          Menteri Besar/ Ketua Menteri
-          Wakil Rakyat
-          Penghulu/Ketua Masyarakat


ii. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia.
v. Menghormati pemimpin negara.
vii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan negara.
Teks m.s 89  –  99
Aktiviti 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, & 10F
15-19
6.
SEDIA HADAPI CABARAN

11. PERIBADI TERPUJI DISANJUNG TINGGI
-          Kerohanian dan keimanan
-          Pertuturan dan tingkah laku mulia
-          Ketahanan diri
-          Kecerdasan Emosi (EQ) dan intelek
-          Usaha meneruskan kecemerlangan

i. Mengenal pasti cirri-ciri Peribadi terpuji
ii. Mengamalkan cirri-ciri Peribadi terpuji untuk kejayaan diri
iii. Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran
iv. Membentuk sahsiah dan emosi yang positif
v. Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji
Teks m.s 100 – 110
Aktiviti 11A, 11B, 11C, 11D, & 11E
20
ULANGKAJI
21
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA
CUTI AKHIR TAHUN


Perhatian : Untuk menulis Tajuk Kecil dan Objektif Pencapaian Sila rujuk Buku TEKS PSKRANCANGAN TAHUNAN 
PENDIDIKAN SIVIK
DAN
KEWARGANEGARAAN
TAHUN 4 


3 aspek objektif  :-

Objektif Pengetahuan:

i. Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia.
ii. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga ke arah pembinaan keluarga yang bahagia.
iii. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni.
iv. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia.
v. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpin negara.
vi. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

Objektif Kemahiran:

i. Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab.
ii. Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku.
iii. Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat.
iv. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.
v. Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama.
vi. Menangani konflik diri, keluarga dan rakan.
vii. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.

Objektif Nilai:

i. Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.
ii. Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga.
iii. Menghormati kaum dan budaya lain.
iv. Menyayangi alam sekitar.
v. Menunjukkan semangat kekitaan.
vi. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka.
vii. Menunjukkan perasaan bangga dan cintai akan negara.


*** Berikut merupakan 0bjektif umum PSK dan dalam menulis objektif pencapaian P&P sila rujuk buku teks PSK

*** Projek Kewarganegaraan boleh bermula penggal pertama sila rujuk edaran panduan PSKMinggu
Tema
Unit / Tajuk
Hasil Pembelajaran
Catatan/Rujukan
PENGGAL PERTAMA

1 - 3

1. SAYANGI
DIRI

1. MENGENAL DIRI
- Kekuatan dan kelemahan
- Cara mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri

         i.            Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia.
        ii.            Berdisiplin dan mempunyai integriti diri.
      iii.            Menunjukkan keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri .
Teks m.s 2  –  9
Aktiviti 1A, 1B, 1C, 1D, & 1E
4 - 6

2. PENGURUSAN DIRI
- Kesihatan
- Penampilan diri

      iv.            Mengamalkan gaya hidup sihat.
        v.            Menguruskan diri secara bertanggungjawab.

Teks m.s 11 – 22
Aktiviti 2A, 2B, 2C, 2D, 2E & 2F
7 -  9

3. MENGENAL KELUARGA SENDIRI
-Keluarga asas

-Keluarga kembangan


         i.            Mengenal pasti latar belakang anggota keluarga.
        ii.            Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga.
      iii.            Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.
      iv.            Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.
Teks m.s 25  –  34
Aktiviti 3A, 3B, 3C, 3D, & 3E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
                  10 - 13

3. HIDUP BERSAMA
DI SEKOLAH
DAN
MASYARAKAT


4. INTERAKSI DENGAN KOMUNITI SEKOLAH

- Murid dengan rakan, guru, kakitangan sekolah,  ahli jawatan kuasa Persatuan  Ibu Bapa dan Guru (PIBG),  pekerja kantin dan pelawat sekolah.

         i.            Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan komuniti sekolah.
        ii.            Berperanan sebagai warga sekolah yang  bertanggungjawab.
      iii.            Menerima dan menghormati perbezaan,  kebolehan dan pendapat di kalangan komuniti sekolah.
      iv.            Memberi sumbangan dalam membina sekolah penyayang.

Teks m.s 36  –  44
Aktiviti 4A, 4B, 4C, 4D, & 4E
14 - 18

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA


5. KENALI DAN APRESIASI WARISAN BUDAYA MALAYSIA

- Pakaian
- Makanan


               i.      Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
              ii.      Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingnya.
            iii.      Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum.
            iv.      Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
              v.      Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
            vi.      Menerima dan menghormati amalan budaya kaum  lain.
Teks m.s 47  –  54
Aktiviti 5A, 5B, 5C, & 5D
19
ULANGKAJI
20-21
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
CUTI PENGGAL PERTAMA

Minggu
Tema
Unit / Tajuk
Hasil Pembelajaran
Catatan/Rujukan
PENGGAL KEDUA
1-4

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA6. KENALI DAN APRESIASI ADAB SOSIAL WARISAN  BUDAYA MALAYSIA

- Adab makan

- Adab berinteraksi


i.                     Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii.                    Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan kepentingnya.
iii.                  Hidup bersama-sama dalam masyarakat berbilang kaum.
iv.                  Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
v.                    Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
vi.                  Menerima dan menghor -               
            mati amalan budaya  
kaum 
            lain.
Teks m.s 55  –  63
Aktiviti 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, & 6F5-10


5. MALAYSIA
NEGARAKU


7. KENALI MALAYSIA
- Lokasi
- Negeri-negeri yang
  membentuk Malaysia
- Pusat Pentadbiran
- Penduduk


         i.            Menjelaskan kepentingan identiti negara.
        ii.            Melibatkan diri dalam aktiviti patriotik.
      iii.            Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia.
      iv.            Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur.
Teks m.s 66  – 73
Aktiviti 7A, 7B, 7C, 7D, & 7E
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 4-12 SEPTEMBER 2010 [9 HARI]
11-15

5. MALAYSIA
NEGARAKU


8. BERBANGGA  DENGAN IDENTITI NEGARA
- Rukun Negara
- Jalur Gemilang
- Lagu Negaraku
- Jata Negara
- Bunga kebangsaan
- Bahasa kebangsaan

        v.            Menjelaskan kepentingan identiti negara.
      vi.            Melibatkan diri dalam aktiviti patriotik.
     vii.            Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada Malaysia.
   viii.            Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur.
Teks m.s 74  –  86
Aktiviti 8A, 8B, 8C, 8D, & 8E
16-19
6.  SEDIA
HADAPI
CABARAN


9. MEMBINA BUDAYA CEMERLANG UNTUK MASA DEPAN 
- Tingkah laku sosial yang baik
- Kemahiran belajar
- Kreatif
- Daya saing
- Kemahiran teknologi

         i.            Menghuraikan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kejayaan.
        ii.            Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri.
      iii.            Menyedari kepentingan ketahanan diri dalam menghadapi cabaran.
Teks m.s 88  –  95
Aktiviti 9A, 9B, 9C, 9D, &
9E
20
ULANGKAJI
21
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA
CUTI AKHIR TAHUN
Perhatian : Untuk menulis Tajuk Kecil dan Objektif Pencapaian Sila rujuk Buku TEKS PSK
Tiada ulasan:

Catat Ulasan